Odborné akce


Vše Domácí ZahraničníDruhá česká tele-neurorehabilitační konference

Druhá česká tele-neurorehabilitační konference pořádanou pod záštitou sekce Telemedicíny České společnosti lékařské fyziky ČLS JEP a náměstkyně ministra zdravotnictví ČR Ing. Heleny Rögnerové
5.11.2020 - Lázně Bělohrad
Stát: Česká republika
Místo konání: Lázně Bělohrad, resort Tree of Life
Webové stránky: https://www.artak.cz/akce/
Pořadatel: ČESKÁ ASOCIACE ROBOTIKY, TELEMEDICÍNY A KYBERNETIKY ve spolupráci s odbornými partnery RÚ Kladruby, Společným pracovištěm biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK a pořádajícím partnerem Lázněmi Bělohrad
Jednací jazyk: Čeština


XLIII. Dny Lékařské Biofyziky

Vážené členky a vážení členové Společnosti, vážení přátelé! Po čekání, které vám všem asi připadalo dlouhé, došlo konečně k definitivnímu přeložení 43. DLB na příští rok, dobu obvyklou, tj. 26. – 28. května 2021.
26.5.2021 - 28.5.2021 -
Stát: Česká republika
Webové stránky: dlb2020.cz
Pořadatel: Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Hlavní výbor Čs. Biologické Společnosti, z.s., ve spolupráci s Českou společností lékařské fyziky ČLS JEP, z.s.
Jednací jazyk:


E-mailový zpravodaj

 

Vepsáním a odesláním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje.

Odeslat

 

Partner stránek

Zobrazit

Staňte se členem

Informace
Přihláška