Naše společnost

Česká společnost lékařské fyziky při ČLS JEP je nezá- vislé dobrovolné sdružení lékařů, biologů, fyziků, bio- fyziků, techniků, farmaceutů a dalších pracovníků ve zdravotnictví, v biomedicín- ském výzkumu a ve školství, se zájmem o aplikace fyziky a techniky v medicíně.


Více informací

Archiv novinek

 
Memorandum o obsahu a postavení lékařské biofyziky v systému lékařského studia
 

Memorandum o obsahu a postavení lékařské biofyziky v systému lékařského studia

Lékařská biofyzika, resp. lékařská fyzika, má pro studium medicínských oborů zásadní význam s ohledem na biomechaniku, elektrofyziologii, biofyziku smyslů, radiobiologii, studium dalších fyzikálních interakcí člověka s vnějším prostředím a nové aplikace biofyziky v oblasti nanotechnologií, robotiky a simulací. Druhou klíčovou oblastí biofyziky jsou lékařské přístroje – diagnostické, terapeutické i laboratorní. Znalost fyzikálních principů přístrojů je pro lékaře zásadní z hlediska jejich přínosu pro pacienta, jejich limitací a možných rizik. Biofyzika rozvíjí i vazby i k přiléhajícím oblastem statistiky a informatiky (zpracování biosignálů a digitálních obrazů; nemocniční informační systémy a pod.).

Celý článek
ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČSLF ČLS JEP ZA OBDOBÍ 5/ 2015 – 5/ 2016 a informace z členské schůze společnosti

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČSLF ČLS JEP ZA OBDOBÍ 5/ 2015 – 5/ 2016 a informace z členské schůze společnosti

Na těchto stránkách je umístěna ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČSLF ČLS JEP ZA OBDOBÍ 5/ 2015 – 5/ 2016 a informace z členské schůze společnosti

Celý článek
 
Schuze CSLF JEP

Schuze CSLF JEP

Vážení členové ČSLF JEP, dovoluji si Vás informovat o tom, že v rámci XXXIX. Dnů lékařské biofyziky v Piešťanech se také uskuteční schůze společnosti. Schůze proběhne v úterý 31.5. 2016.

Celý článek
 

E-mailový zpravodaj

 

Vepsáním a odesláním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje.

Odeslat

 

Partner stránek

Získat Premium účet

Zobrazit