Odborná činnost

Garanti odborných činností společnosti:

 • Pregraduální výuka
  prof. RNDr. Mornstein Vojtěch CSc.
  Biofyzikální ústav LF MU
  Kamenice 3
  62500 Brno 25
  tel.: 549-491335
  e-mail: vmornst@med.muni.cz

  Postgraduální výchova
  prof. RNDr. Kolářová Hana CSc.
  Ústav lékařské biofyziky
  Hněvotínská 3
  77515 Olomouc
  tel.: 585-632101
  e-mail: hana.kolarova@upol.cz

  Zobrazovací metody
  Ing. Doležal Ladislav CSc.
  Ústav lékařské biofyziky- LF UP
  Hněvotínská 3
  77515 Olomouc
  tel.: 585-632114
  e-mail: ladol@tunw.upol.cz

  Laboratorní metody
  prof. RNDr. Amler Evžen CSc.
  Ústav biofyziky 2. LF UK
  V Úvalu 84
  15006 Praha 5 - Motol
  e-mail: evzen.amler@lfmotol.cuni.cz

  Informační technologie
  Prof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
  Ústav lékařské biofyziky LF UK
  Šimkova 870
  50038 Hradec Králové
  tel: 495 816 332
  e-mail: kremlack@lfhk.cuni.cz

  Telemedicína
  doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc.
  Společné pracoviště biomedicínského inženýrství 1.LF UK a FBMI ČVUT
  Studničkova 7
  128 00 Praha 2 - Albertov
  tel.: +420 602 957 958
  e-mail: spunda@cuni.cz

E-mailový zpravodaj

 

Vepsáním a odesláním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje, ten mohou odebírat i nečlenové společnosti.

Odeslat

 

Partner stránek

Zobrazit

Staňte se členem

Informace
Přihláška