Přihláška člena

Podání žádosti o členství v odborné společnosti ČLS JEP je pro žadatele jednoduché.

Důležité je správně vyplnit žádost na stránkách ČLS JEP ( www.cls.cz ) a následně vyčkat na mail, který žadatele informuje o rozhodnutí. V případě kladného výsledku dostane také podklady k zaplacení členského příspěvku, po jehož úhradě se žadatel automaticky stane členem společnosti.

Vše může proběhnout rychle, řádově ve dnech až týdnech, pokud samozřejmě žadatel zaplatí obratem členský příspěvek.

Podrobnější popis procesu:

  1. Registrace žádosti do odborné společnosti (OS) se děje výhradně elektronicky přes webové stránky ČLS JEP: https://databaze.cls.cz/prihlaska .
  2. Kromě běžných údajů je třeba zadat název a číslo odborné společnosti, což je v našem případě: ČESKÁ SPOLEČNOST LÉKAŘSKÉ FYZIKY, OS-1300,  eventuálně: ČESKÁ SPOLEČNOST LÉKAŘSKÉ FYZIKY, sekce telemedicína – 1300007.
  3. Po odeslání žádosti a následné kontrole Centrální evidencí ČLS JEP (duplicitní členství, dluh u ČLS atp.) bude žádost cestou elektronického systému ČLS předána administrátorovi OS (většinou předsedovi) ke schválení či zamítnutí a zároveň je administrátor mailem vyzván k reakci na žádost. Proto je důležité bezchybně zadat aktivně používanou mailovou adresu!
  4. Po schválení žádosti administrátorem v elektronickém systému ČLS je žadatel zařazen mezi neaktivní členy společnosti a zároveň je mailem vyzván k uhrazení členského příspěvku převodem na účet ČLS JEP ( č.ú.: 0190837708/0300, variabilním symbolem je členské číslo uchazeče).
  5. Členský příspěvek je 800Kč ročně, z toho 500Kč jde ČLS JEP a pouze 300Kč jde naší odborné společnosti (OS). Pokud již ale jste členkou/členem jiné OS ČLS JEP a platíte tam řádně příspěvky, tak se celkový příspěvek navýší pouze o 300Kč. Připomenutí úhrady členského příspěvku pak zasílá sekretariát ČLS JEP začátkem roku.
  6. Po uhrazení členského příspěvku se uchazeč automaticky stává aktivním členem OS.
  7. V případě, že žádost bude podána po 30.11. příslušného roku, bude uchazeč vyzván k úhradě členského poplatku až v lednu roku následujícího, tak aby nehradil členství v roce, kdy bude členem jen velmi krátce.

E-mailový zpravodaj

 

Vepsáním a odesláním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje, ten mohou odebírat i nečlenové společnosti.

Odeslat

 

Partner stránek

Zobrazit

Staňte se členem

Informace
Přihláška