Historie

Důvody vedoucí k založení České společnosti lékařské fyziky při České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Jiří Beneš, Vojtěch Mornstein, Ivo Hrazdira


     Objevy posledních desetiletí akcentují fyziku v medicíně. Postačuje poznamenat virtuální CT zobrazení, 3D a 4D sonografii, v nukleární medicíně zavedení PET/CT. U mnoha aplikací techniky již není lékař pasivním prvkem, ale volbou fyzikálních parametrů se na tvorbě obrazu či terapie přímo podílí (volba opakovacích časů u MR, ozařovací plány až k dokonalosti Leksselova gamanože). Technika například změnila endoskopii z původně diagnostické na převážně terapeutickou metodu.
     Obor lékařské fyziky byl původně koncipován jako vybrané kapitoly z fyziky pro mediky, teprve ve druhé polovině dvacátého století se transformoval ve svébytnou disciplínu, která uhájila svou existenci na všech lékařských fakultách. Syntéza biofyziky a lékařské fyziky byl pozvolný proces. Nástup radiodiagnostiky a elektrodiagnostiky, studium a využití ionizujícího záření v terapii, pochopení bioelektrických jevů, impozantní nástup tomografických zobrazovacích metod, neustálá pozornost věnovaná rizikům spojeným s fyzikálními diagnostickými i terapeutickými metodami na straně jedné – a invaze poznatků molekulární biofyziky na straně druhé – to jsou kořeny dnešní lékařské biofyziky. Moderní medicína se neobejde bez přístrojů založených na fyzikálních principech, bez jejich pochopení a bez spojení s výpočetní technikou.
     Při konzultacích i setkáních biofyziků bylo často poukazováno na vhodnost spojení relativně různorodé obce fyziků v lékařství a nutnost vytvoření organizace, která by jasně pro zdravotnickou veřejnost artikulovala technické požadavky a myšlenky. Společnost by zajistila lepší komunikaci nejen s děkany lékařských fakult pro stabilizaci struktury výuky biofyziky, ale byla vhodná i pro jednání s pojišťovnou. Není cíl zvyšovat počet lékařských společností, které mají klinicky často podobný obsah či jedna je podmnožinou druhé. Společnost sdružující profesionální zájemce o fyziku a techniku v preklinické teorii i klinice, která je současně otevřená lékařům, fyzikům i technikům, zde dosud zcela chyběla.

Rozhodnutí potvrzující založení ČSLF

E-mailový zpravodaj

 

Vepsáním a odesláním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje, ten mohou odebírat i nečlenové společnosti.

Odeslat

 

Partner stránek

Zobrazit

Staňte se členem

Informace
Přihláška