Dokumenty

Soutěž pro studující a absolventky/absolventy doktorského studia na Dnech lékařské biofyziky – pravidla

Preambule:
Smyslem soutěže je umožnit studujícím doktorského studijního programu získat zkušenost s prezentováním své vědeckovýzkumné činnosti v soutěži hodnocené odbornou komisí, porovnat své odborné i prezentační schopnosti s kolegyněmi a kolegy z jiných pracovišť a získat přehled o jejich vědeckovýzkumném zaměření.

Competition for students and graduates of doctoral studies for the Days of Medical Biophysics (in Czech DLB) – rules

Preamble:

The purpose of the competition is to enable students of doctoral study programs to gain experience in presenting their research activities in a contest evaluated by an expert committee, to compare their scientific and presentational skills with colleagues from other workplaces, and to get acquainted with each other’s research focus.

„Memorandum o obsahu a postavení lékařské biofyziky v systému lékařského studia“

Schválené na členské schůzi ČSLF ČLS JEP na XXXVIII. Dnech lékařské biofyziky, Staré Splavy, 20. – 23. 5. 2015

E-mailový zpravodaj

 

Vepsáním a odesláním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje, ten mohou odebírat i nečlenové společnosti.

Odeslat

 

Partner stránek

Zobrazit

Staňte se členem

Informace
Přihláška