Sekce Telemedicína

Sekce Telemedicína ČSLF ČLS JEP


Sekce Telemedicíny sdružuje v rámci ČSLF ČLS JEP lékaře, biology, fyziky, biofyziky, techniky, farmaceuty a další pracovníky ve zdravotnictví, v biomedicínském výzkumu a ve školství, se zájmem o aplikace telemedicíny. Statut sekce telemedicíny v plném rozsahu respektuje Stanovy ČSLF ČLS JEP.

Misí sekce Telemedicíny ČSLF ČLS JEP je podpora výzkumu a vývoje nových efektivních telemedicínských řešení, jejich zavádění do klinické praxe, odborná osvěta a zajištění komunikace mezi vědeckými, komerčními a klinickými pracovišti v ČR s využitím znalostí poměrů v zahraničí. Tyto a další odborné aktivity mají za cíl přispět ke vzniku jednotných standardizovaných metodik založených na principech evidence based medicine, potřebných pro vznik a zajištění kvality telemedicínských služeb v ČR.

Pokud se chcete na něco zeptat, vyberte si v kontaktech Výboru sekce Telemedicína.

Pokud máte chuť se na této nekonečné nevděčné práci podílet, zveme Vás mezi nás, přihláška ke stažení je zde.

Stanovy sekce Telemedicíny jsou ke stažení zde.

Podpořené akce:

Distanční terapie - projekt Rehabilitačního ústavu Kladruby- https://www.distancni-terapie.cz

VI. KLADRUBSKÉ NEUROREHABILITAČNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí, 31.10.-1.11.2019, Rehabilitační ústav Kladruby u Vlašimi

Druhá česká tele-neurorehabilitační konference, 5.11.2020, Lázně Bělohrad - https://www.artak.cz/akce/

Přehledová základní publikace: Středa L., Hána K.: eHealth a telemedicína. Grada. Praha 2016, ISBN 978-80-247-5764-3, viz https://www.grada.cz/ehealth-a-telemedicina-8949/

E-mailový zpravodaj

 

Vepsáním a odesláním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje, ten mohou odebírat i nečlenové společnosti.

Odeslat

 

Partner stránek

Zobrazit

Staňte se členem

Informace
Přihláška