Společnost

Česká společnost lékařské fyziky při ČLS JEP je nezávislé dobrovolné sdružení lékařů, biologů, fyziků, biofyziků, techniků, farmaceutů a dalších pracovníků ve zdravotnictví, v biomedicínském výzkumu a ve školství, se zájmem o aplikace fyziky a techniky v medicíně.

V lékařské biofyzice se zabýváme především fyzikálními principy biomedicínských metod a přístrojů v nejširším slova smyslu a jejich fyzikálními interakcemi s lidským tělem, které je činí užitečnými ve zdravotní péči, včetně souvisejících otázek bezpečnosti pacientů i uživatelů a kvality zdravotní péče.

Popis fyzikálních procesů probíhajících v živém organismu a účinků fyzikálních faktorů na živé organismy považujeme v této souvislosti za nezbytné komponenty.

E-mailový zpravodaj

 

Vepsáním a odesláním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje, ten mohou odebírat i nečlenové společnosti.

Odeslat

 

Partner stránek

Zobrazit

Staňte se členem

Informace
Přihláška