Výbor a revizní komise

Výbor společnosti:

Předseda:
MUDr. Lukáš Bolek Ph.D.,
Ústav biofyziky, LF UK Plzeň
alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň
tel: 377593215
e-mail: lukas.bolek@lfp.cuni.cz

Čestný předseda:
prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc.,
Emeritní profesor LF MU v Brně
tel. 516410366
e-mail: ihrazdira@seznam.cz

Místopředseda:
prof. MUDr. RNDr. Beneš Jiří CSc.,
Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK
Salmovská 1
12000 Praha 2
tel: 224-965842
e-mail: benesji@volny.cz

Vědecký tajemník:
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.,
Biofyzikální ústav LF MU
Kamenice 3
62500 Brno 25
tel: 549-491335
e-mail: vmornst@med.muni.cz

Hospodářka:
MUDr. Lenka Forýtková, CSc.,
Biofyzikální ústav LF MU
Kamenice 3
625 00 Brno
tel: 549493953
e-mail: lforyt@med.muni.cz

Členové výboru:
prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.,
Ústav biofyziky 2. LF UK
V úvalu 84
150 06 Praha 5 – Motol
tel: 257296350
e-mail: evzen.amler@lfmotol.cuni.cz

prof. RNDr. Hana Kolářová CSc.,
Ústav lékařské biofyziky
Hněvotínská 3
77515 Olomouc
tel: 585-632101
e-mail: hana.kolarova@upol.cz

prof. MUDr. Josef Rosina Ph.D., MBA.,
Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. LF UK
Ruská 87
100 00 Praha 10
tel.: 267102305
e-mail: jozef.rosina@lf3.cuni.cz

RNDr. Sochorová Hana Ph.D.,
Katedra biomedicínských oborů LF OU v Ostravě
Syllabova 19 Ostrava – Zábřeh
tel: 597091746
e-mail: hana.sochorova@osu.cz

Mgr. Jan Zeman, Ph,D.,
Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK
Salmovská 1
12000 Praha 2
tel.:723968641
e-mail: honza.zeman@gmail.com 

Revizní komise:

Předseda :
Doc. Ing. Josef Hanuš CSc.
LF UK
Šimkova 870
50038 Hradec Králové
tel: 495-816462
e-mail: hanus@lfhk.cuni.cz

Členové:
MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D.,
Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK
Salmovská 1
12000 Praha 2
tel.:603150292
e-mail: jkymplova@volny.cz

Mgr. Jaromír Vachutka Ph.D.,
Ústav lékařské biofyziky
Hněvotínská 3
77515 Olomouc
tel: 585632113
e-mail: jaromir.vachutka@upol.cz

E-mailový zpravodaj

 

Vepsáním a odesláním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje.

Odeslat

 

Partner stránek

Zobrazit

Staňte se členem

Informace
Přihláška