Naše společnost

Česká společnost lékařské fyziky při ČLS JEP je nezá- vislé dobrovolné sdružení lékařů, biologů, fyziků, bio- fyziků, techniků, farmaceutů a dalších pracovníků ve zdravotnictví, v biomedicín- ském výzkumu a ve školství, se zájmem o aplikace fyziky a techniky v medicíně.

Od roku 2019 pracuje v rámci ČSLF sekce Telemedicína.


Více informací

Archiv novinek

 
Výsledky elektronických voleb do výboru a revizní komise České společnosti lékařské fyziky, které proběhly ve dnech 4. – 14. 4. 2022
 

Výsledky elektronických voleb do výboru a revizní komise České společnosti lékařské fyziky, které proběhly ve dnech 4. – 14. 4. 2022

Výsledky elektronických voleb do výboru a revizní komise České společnosti lékařské fyziky.

Celý článek
43. Dny lékařské biofyziky

43. Dny lékařské biofyziky

Ve dnech 25. – 27. května 2022 pořádá Biofyzikální ústav LF MU v Brně v těsné součinnosti s Hlavním výborem Čs. Biologické společnosti a Českou společností lékařské fyziky při ČLS JEP 43. Dny lékařské biofyziky.

Celý článek
 
Vážené kolegyně a kolegové,

Vážené kolegyně a kolegové,

s hlubokým zármutkem si Vám dovoluji oznámit, že dne 1.9. 2021 zemřela velká osobnost našeho biofyzikálního světa, emeritní děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové a přednosta Ústavu lékařské biofyziky LF HK, prof. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc. Navždy zůstane v našich vzpomínkách. MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. Předseda ČSLF JEP

Celý článek
 

E-mailový zpravodaj

 

Vepsáním a odesláním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje.

Odeslat

 

Partner stránek

Zobrazit

 
 

43. Dny lékařské biofyziky 43. Dny lékařské biofyziky

25.5.2022 - 27.5.2022
Ve dnech 25. – 27. května 2022 pořádá Biofyzikální ústav LF MU v Brně v těsné součinnosti s Hlavním výborem Čs. Biologické společnosti a Českou společností lékařské fyziky při ČLS JEP 43. Dny lékařské biofyziky.

Zobrazit více
Další odborné akce

 
Odborné akce Staňte se členem