Výbor sekce Telemedicína

Výbor sekce Telemedicína ČSLF:


Předseda:
doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc.
Společné pracoviště biomedicínského inženýrství 1.LF UK a FBMI ČVUT
Studničkova 7
128 00 Praha 2 - Albertov
tel.: +420 602 957 958
e-mail: spunda@cuni.cz

Místopředseda:
Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. – biotelemetrické systémy, profesní telemonitorace
smrcka_p@volny.cz

Členové výboru:
Ing. Jiří Brada – telekardiologie
xbradaj@volny.cz

MUDr. Jan Farda – tele-urgentní medicína
jan.farda@ordinacenanamesti.cz

doc. Ing. Karel Hána, Ph.D. – asistivní technologie
karel.hana@mensa.cz

MUDr. Markéta Janatová – telekonzultace
m.janatova@gmail.com

doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. – teleneurologie
jaroslav.jerabek@gmail.com

prof. MUDr. Marcela Lippertová-Grünerová, Ph.D. – telerehabilitace
marcela.grunerova-lippertova@fnkv.cz

Ing. Jan Mužík, Ph.D. – telediabetologie
muzikj@gmail.com

Mgr. Jakub Pětioký – distanční terapie a monitoring
jakub.petioky@rehabilitace.cz

E-mailový zpravodaj

 

Vepsáním a odesláním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje, ten mohou odebírat i nečlenové společnosti.

Odeslat

 

Partner stránek

Zobrazit

Staňte se členem

Informace
Přihláška