Výbor ČSLF

Výbor společnosti:

Předseda:
MUDr. Lukáš Bolek Ph.D., 
Ústav biofyziky, LF UK Plzeň 
alej Svobody 1655/76 
323 00 Plzeň 
tel: 377593215 
e-mail: lukas.bolek@lfp.cuni.cz 

Čestný předseda: 
prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc., 
Emeritní profesor LF MU v Brně 
tel. 516410366 
e-mail: ihrazdira@seznam.cz 

Místopředseda: 
prof. MUDr. RNDr. Beneš Jiří CSc., 
Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK 
Salmovská 1 
12000 Praha 2 
tel: 224-965842 
e-mail: benesji@volny.cz 

Vědecký tajemník:
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., 
Biofyzikální ústav LF MU 
Kamenice 3 
62500 Brno 25 
tel: 549-491335 
e-mail: vmornst@med.muni.cz 

Hospodářka: 
MUDr. Lenka Forýtková, CSc., 
Biofyzikální ústav LF MU 
Kamenice 3 
625 00 Brno 
tel: 549493953 
e-mail: lforyt@med.muni.cz 

Členové výboru: 
prof. RNDr. Evžen Amler, CSc., 
Ústav biofyziky 2. LF UK 
V úvalu 84 
150 06 Praha 5 – Motol 
tel: 257296350 
e-mail: evzen.amler@lfmotol.cuni.cz 

Doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.
Centrum pro eHealth a telemedicínu 1. LF UK
Sítná 3105
272 01 Kladno 2
tel: 224 96 8574
e-mail: karel.hana@lf1.cuni.cz

prof. RNDr. Hana Kolářová CSc., 
Ústav lékařské biofyziky 
Hněvotínská 3 
77515 Olomouc 
tel: 585-632101 
e-mail: hana.kolarova@upol.cz

Prof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
Ústav lékařské biofyziky LFHK UK
Šimkova 870
500 03 Hradec Králové
tel: 495 816 332
e-mail: kremlack@lfhk.cuni.cz

prof. MUDr. Josef Rosina Ph.D., MBA., 
Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. LF UK 
Ruská 87 
100 00 Praha 10 
tel.: 267102305 
e-mail: jozef.rosina@lf3.cuni.cz 

RNDr. Sochorová Hana Ph.D., 
Pracoviště lékařské biofyziky a lékařské informatiky LF OU
Syllabova 19 Ostrava – Zábřeh 
tel: 553 46 1746 
e-mail: hana.sochorova@osu.cz 

Mgr. Jan Zeman, Ph,D., 
Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK 
Salmovská 1 
12000 Praha 2 
tel.:723968641 
e-mail: honza.zeman@gmail.com 

E-mailový zpravodaj

 

Vepsáním a odesláním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje, ten mohou odebírat i nečlenové společnosti.

Odeslat

 

Partner stránek

Zobrazit

Staňte se členem

Informace
Přihláška