Přihláška právnické osoby

Vyjádření výboru ČSLF k přidruženému členství

1)      V rámci naší ČSLF JEP se výbor shodl na tom, že budeme usilovat o přidružené členství firem.

2)      Výbor se shodl na tom, že doporučené členské poplatky přidružených členů se budou odvíjet od jejich velikosti (viz. „Kritéria……“ níže) a to 3, 10, 15 a 20 tis. Kč a počítáme s tím, že  10% z této částky obdrží ČLS JEP. Předpokládá se, že zařazení do správné skupiny si provede sama firma.  Uvedená výše příspěvku je doporučená a v souladu s postupy ČLS JEP ji lze individuálně modifikovat a může být v budoucnu měněna.

3)      V rámci těchto poplatků bude ČSLF poskytovat přidruženým členům určité výhody, např.:

 • Možnost mít výstavní stánek na konferencích společnosti
 • Možnost zdarma vystoupit s produktovou přednáškou na konferencích a akcích společnosti
 • Možnost reklamy v časopisu Lékař a technika
 • Možnost reklamy na webu společnosti
 • apod.

4)      K dispozici je „Dohoda o přidruženém členství“, která byla vytvořena ČLS JEP (viz. příloha)

Postup při vzniku přidruženého členství:

V případě, že firma projeví zájem o přidružené členství, vyplní „Dohodu o přidruženém členství“, ke které se vyjádří výbor ČSLF JEP. V případě souhlasu výboru se oběma stranami podepsaná přihláška odešle na sekretariát ČLS JEP, který předloží žádost ke schválení na nejbližší výbor ČLS JEP. Po eventuálním schválení je pak firma zaregistrována jako přidružený člen ČSLF JEP a je jí odeslán platební příkaz k úhradě členského příspěvku.

 

Kritéria velikosti firem:

Mikro firma je subjekt, který nepřekračuje alespoň dvě z těchto tří kritérií:

 • aktiva celkem 9 000 000 Kč,
 • čistý obrat 18 000 000 Kč,
 • průměrný počet zaměstnanců během účetního období 10.

Malá firma je subjekt, který nepřekračuje alespoň dvě z těchto tří kritérií:

 • aktiva celkem 100 000 000 Kč,
 • čistý obrat 200 000 000 Kč,
 • průměrný počet zaměstnanců během účetního období 50.

Střední firma je subjekt, který nepřekračuje alespoň dvě z těchto tří kritérií:

 • aktiva celkem 500 000 000 Kč,
 • čistý obrat 1 000 000 000 Kč,
 • průměrný počet zaměstnanců během účetního období 250.

 

Velká firma je subjekt, který překračuje alespoň dvě z těchto tří kritérií:

 • aktiva celkem 500 000 000 Kč,
 • čistý obrat 1 000 000 000 Kč,
 • průměrný počet zaměstnanců během účetního období 250.

 

 

Dohoda o přidruženém členství je k dispozici ke stažení zde.

E-mailový zpravodaj

 

Vepsáním a odesláním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje, ten mohou odebírat i nečlenové společnosti.

Odeslat

 

Partner stránek

Zobrazit

Staňte se členem

Informace
Přihláška