Aktuality a akce

Zpřístupněn nový výukový modul – analýza obrazu na Biofyzikálním ústav LF MU

Jedním ze současných trendů v medicíně jsou bezesporu nové možnosti zobrazovacích metod ve smyslu zpracování obrazové informace. Zvětšující se dostupnost pokročilých zobrazovacích metod napříč zdravotnickými zařízeními s sebou nese i snahu o propojení výstupů prostého zobrazení s inovativními metodami, jako jsou například 3D tisk modelů tkání na základě skutečné anatomické struktury orgánů. 

V rámci výuky lékařské biofyziky a přístrojové techniky jsme na Biofyzikálním ústavu LF MU zpřístupnili studentům zejména magisterských studijních oborů (VL, ZL) výukový blok Analýza obrazu. V tomto bloku kombinujícím seminář a praktickou výuku se studenti seznámí se základy teorie zpracování obrazové informace a počítačové grafiky, digitalizace, modelování, renderování a tvorby 3D modelů na základě podkladů získaných od pacientů, např. pomocí metody CT. Seznámí se s obrazovými formáty používanými ve zdravotnictví, jakož i s relevantními medicínskými databázemi. Vše v rovině obecné teorie i praktické výuky na počítačích zpracováním reálných dat. Maximální autenticita a aktuálnost probíraného obsahu je zajištěna zapojením našich kolegů s úvazky na Klinice radiologie a nukleární medicíny FNB do realizačního týmu.

E-mailový zpravodaj

 

Vepsáním a odesláním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje, ten mohou odebírat i nečlenové společnosti.

Odeslat

 

Partner stránek

Zobrazit

Staňte se členem

Informace
Přihláška