Konference

XXXX. DNY LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY 

XXXX. DNY LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY

XXXX. DNY LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY organizovala 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ve dnech 31. 5. - 2. 6. 2017 v Praze v hotelu GOLF.

Konference se zúčastnilo více než 80 účastníků ústavů lékařské biofyziky zejména z lékařských fakult České a Slovenské republiky, ale mezi účastníky byli také představitelé ústavů Akademie věd, Přírodovědecké fakulty UK, některých fakult ČVUT, pracovníci zdravotnických firem a další.

V průběhu slavnostního zahájení konference vystoupil s krátkým projevem děkan 3. lékařské fakulty UK, prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., který nad celou akcí převzal záštitu. Všichni zúčastnění s pozorností vyslechli slova o důležitosti našeho oboru – lékařské biofyziky pro současnou medicínu. Poté následoval první blok přednášek a po něm důležitá posterová sekce přednášek doktorandů, které, jak je pro dny lékařské biofyziky obvyklé, byly hodnoceny jednotlivými přednosty ústavů lékařské biofyziky. Po této „soutěžní sekci“ následovala posterová sekce akademických pracovníků.

Ve čtvrtek po snídani následovaly další bloky přednášek a po obědě byl pro účastníky konference připraven výlet na hrad Karlštejn. Pokud místo návštěvy hradu chtěl někdo věnovat čas sportu, mohl si zahrát golf na golfovém hřišti, který přímo sousedil s hotelem. Pro začátečníky byl připraven profesionální trenér. Ostatní mohli čas věnovat procházce překrásnou Prahou. Od 19-ti hodin byl pro všechny připraven společenský večer.

V pátek bylo celé dopoledne věnováno přednáškám a po společném obědě byly XXXX. Dny lékařské biofyziky ukončeny a štafetu si převzala Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martině. 

XXXX. ročník DNŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY

XXXX. ročník DNŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY

Vážení a milí přátelé!

Rádi bychom Vás pozvali na XXXX. Dny lékařské biofyziky. Konference se bude konat ve dnech: 31. 5. – 2. 6. 2017 v krásném, nově rekonstruovaném hotelu GOLF v Praze 5.

Podrobné informace o programu, registraci a termínech najdete na tomto odkazu: https://dlb2017.lf3.cuni.cz

Tradiční součástí sympozia bude společenský a doprovodný program. Věříme, že rádi přijmete naše pozvání, a těším se na Vaši účast.

prof. Jozef Rosina
předseda Organizačního a programového výboru

XXXIX. Dni lekárskej biofyziky

                  

Vážení a milí priatelia!

Srdečne Vás pozývame na XXXIX. ročník tradičných Dní lekárskej biofyziky v dňoch 30. 5. - 1. 6. 2016 (pondelok-streda), ktoré sa budú konať v hoteli Signal (www.hotelsignal.sk), ktorý je situovaný priamo pri jazere Sĺňava v známom kúpeľnom meste Piešťany.

Bude to opäť príležitosť nadviazať nové, resp. obnoviť osobné pracovné väzby v pedagogickej i vedeckej oblasti, ako aj neformálne kontakty v rámci spoločenského programu, ktorý je už neodmysliteľnou súčasťou našich stretnutí. Veríme, že táto lokalita bude pre Vás atraktívna vzhľadom k príjemnému prostrediu a pestrej palete možností využitia voľného času.

Budeme radi, ak naše pozvanie prijmete a vo Vašom programe si rezervujete čas na túto konferenciu. Všetci organizátori sa tešia na Vašu účasť.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke XXXIX. dní lekárskej biofyziky začiatkom marca 2016.

Doc. Martin Kopáni, PhD.,
predseda organizačného a programového výboru

Více informací naleznete zde

XXXVIII. DNY LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY

Komunita českých a slovenských lékařských biofyziků a informatiků se již po třicáté osmé sešla ke své pravidelné výroční konferenci. Konala se ve dnech 20. – 22. května 2015 v krásném prostředí okolí Máchova jezera v hotelu Bezděz ve Starých Splavech. Na konferenci se zaregistrovalo celkem 90 účastníků, z toho bylo 66 účastníků z Česka a 24 účastníků ze Slovenska. Konferenci organizačně zajišťovali tentokrát pracovníci Ústavu lékařské biofyziky a informatiky 1. Lékařské fakulty UK v Praze pod vedením prof. MUDr.  RNDr. Jiřího Beneše, CSc.

Po zahájení konference prof. Benešem přednesl úvodní přednášku na téma „Informatika v klinice“ prof. MUDr. Štěpán Svačina, CSc., bývalý děkan 1. Lékařské fakulty UK v Praze a současný předseda České lékařské společnosti JEP.  Následovaly další vyžádané přednášky: V. Mornstein a J. Beneš (Alternativní medicína a my), M. Navrátil (Protonová terapie) a P. Šeba (Mikropohyby lidského těla). Na začátku dalšího bloku přednášek se I. Hrazdira zamýšlel nad historií a dalším směřováním lékařské biofyziky (Quo vadis lékařská fyziko a biofyziko). Celkem na konferenci odeznělo 30 přednášek a bylo prezentováno 36 posterových sdělení.

Významnou složkou konference byly přednášky a postery účastníků postgraduálního doktorského studia biofyziky. V této oblasti zaznělo 6 přednášek a bylo demonstrováno 14 posterů, v nichž doktorandi zveřejnili dílčí výsledky svých disertačních prací. Jako v minulých konferencích byly všechny doktorandské přednášky a postery hodnoceny odbornou komisí a nejlepší z nich byly odměněny Českou společností lékařské fyziky ČLS JEP.  Ostatní odborná sdělení odpovídala výzkumnému zaměření jednotlivých pracovišť. Převládaly biomedicínské aplikace nových technologií, především nanotechnologie, proteomické analýzy, studie fotodynamické aktivity, studie účinku některých fyzikálních faktorů a využívání nových laboratorních metod. V příspěvcích zaměřených na výukové problémy, kterých bylo 12, převládala problematika optimalizace zkušebních testů a inovace úloh v praktických cvičeních z biofyziky.

Vedle vlastního odborného programu konference se uskutečnilo zasedání přednostů biofyzikálních pracovišť českých a slovenských lékařských fakult, které posoudilo výsledky právě ukončeného projektu „ Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v České republice“ a jejich význam pro zkvalitnění praktických cvičení z lékařské biofyziky. Vzhledem k dobrým zkušenostem s tímto projektem bylo dohodnuto, že se prof. Amler pokusí o podobný projekt na základě současné výzvy ministerstva. Dále proběhla plenární schůze České společnosti lékařské fyziky ČLS JEP, jejímž hlavním tématem bylo zhodnocení dosavadní činnosti společnosti a příprava Memoranda k obsahu, rozsahu a postavení lékařské biofyziky v systému studia lékařských a zdravotnických fakult. Na návrh prof. Beneše byl v závěru schůze prof. Hrazdira jednomyslně zvolen čestným předsedou společnosti.

Organizátoři konference i pracovníci hotelu vytvořili příjemné prostředí nejen pro odbornou část rokování, ale i pro neformální společenská setkání. Patří jim za to dík. Vzhledem k tomu, že komunita lékařských fyziků a biofyziků není příliš početná, nevyužívá k organizaci konferencí komerční firmy. Jako organizátoři se střídají jednotlivé biofyzikální ústavy lékařských fakult v České republice i na Slovensku. Hostitelem příštích XXXIX. Dnů lékařské biofyziky bude Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty UK v Bratislavě.

L.  Forýtková

Celkový pohled na účastníky konference

Informace o konferenci jsou dostupné na:

http://dlb.lf1.cuni.cz/

XXXVIII. dny lékařské biofyziky

Konference se koná ve dnech 20. – 23. 5. 2015 v konferenčním centru hotelu Bezděz ve Starých Splavech

Vážení a milí přátelé!

Rádi bychom Vás pozvali k dalšímu ročníku již tradičních dnů lékařské biofyziky do hotelu Bezděz ve Starých Splavech. Je mně ctí, že 5 let po založení společnosti se postupně upevňuje její význam a jistě je to vhodnou volbou prvního předsedy. Jsem rád, že pozvání na kongres přijali i zástupci výrobců zdravotnické techniky. V době internetu je odborný přínos a význam konferencí trochu oslaben, ale nelze těmto akcím upřít nezastupitelnou úlohu v možnosti setkat se a diskutovat formou osobního kontaktu, společných akcí, společné zábavy, což žádná sebelepší sledovací, přenosová počítačová technika nenahradí.

Tradiční součástí sympozia bude společenský a doprovodný program. Věříme, že rádi přijmete naše pozvání, a těším se na Vaši účast.

prof. Jiří Beneš
předseda Organizačního a programového výboru

XXXVII. Dni lekárskej biofyziky

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pozývame Vás na XXXVII. Dni lekárskej biofyziky, ktoré sa uskutočnia 27. - 29. mája 2014 v Demänovskej Doline, Hotel Chopok.

Organizovaním konferencie bol poverený Ústav lekárskej a klinickej biofyziky Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý konferenciu zorganizuje spoločne s Ústavom lekárskej informatiky Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,

Podrobné informace o prognamu, registraci a termínech najdete na tomto odkazu:

http://www.lf.upjs.sk/XXXVII-dni-lekarskej-biofyziky-2014/

XXXVI. Dny lékařské biofyziky

Budova

Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Ústav lékařské biofyziky
ve spolupráci s
Českou společností lékařské fyziky ČLS JEP

E-mailový zpravodaj

 

Vepsáním a odesláním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje.

Odeslat

 

Partner stránek

Zobrazit

Staňte se členem

Informace
Přihláška