Přednášky a semináře

Semináře BioStatu

Oddělení Biomedicínské statistiky ÚBI 1.LF UK v Praze od jara 2010 nabízí všem zájemcům z akademických kruhů účast na periodických odborných seminářích, zaměřené na specializované aplikace statistických metod ve vybraných lékařských oborech.

Pozvánka na nejbližší seminář ve čtvrtek 21. 4. 2011 od 15:00 (včetně doplňujících instrukcí) je k dispozici ke stažení zde, program dalších plánovaných akcí (plus kontakt pro externí zájemce) je k dispozici ke stažení zde.

E-mailový zpravodaj

 

Vepsáním a odesláním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje, ten mohou odebírat i nečlenové společnosti.

Odeslat

 

Partner stránek

Zobrazit

Staňte se členem

Informace
Přihláška