Aktuality a oznámení

18. října 2012 se konal seminář

Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky České lékařské společnosti J. E. Purkyně, sekce Lékařská biofyzika

ve spolupráci s

Českou společností pro ultrazvuk v medicíně při Československé biologické společnosti


a

Českou společností lékařské fyziky České lékařské společnosti J. E. Purkyně

pořádala ve čtvrtek 18. října 2012 od 11 do 14 hodin v Lékařském domě, Praha 2, Sokolská 31
Seminář

ULTRAZVUK V MEDICÍNĚ – NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V DIAGNOSTICE A TERAPII A HLEDISKO BEZPEČNOSTI

Program:
10:30 – 11:00 Registrace účastníků – prosíme o dochvilnost


Úvodní slovo – Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.

Prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc.: Přínos ultrazvuku k diagnostickému zobrazení.  30 min

Ing. Radomír Kubák, CSc., Ing. Vojtěch Toušek :" Pokroky v sonografii : Shear‐Wave‐Elastografie a UltraFast Doppler " 20 min

Ing. Ladislav Doležal, CSc.: Vlastnosti elektronických multikrystalových sond ‐ 15 min

Mgr. Jaromír Vachutka ‐ Jak měříme kvalitu zobrazení sonografu ‐ přehled měřících metod ‐ 20 min

Ing. Ladislav Doležal, CSc.: Aktuální pohled na problematiku bezpečnosti v sonografii a ultrazvukové terapii ‐ 15 min

Registrační poplatek 300.‐ Kč
Pozvánka ke stažení zde.

E-mailový zpravodaj

 

Vepsáním a odesláním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje, ten mohou odebírat i nečlenové společnosti.

Odeslat

 

Partner stránek

Zobrazit

Staňte se členem

Informace
Přihláška