Aktuality a oznámení

ASPEKTY PRÁCE POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ 14. – 15. 9. 2012


Vážená paní, vážený pane,

dovolte mi pozvat Vás na II. ročník mezinárodní konference pod názvem ASPEKTY PRÁCE POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ, která se bude konat dne 14. – 15. 9. 2012 v hotelu Olympic **** v Praze (www.awhp2012.cz).

Pořadatelem konference je Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze – katedra lékařských a humanitních oborů. Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI – www.fbmi.cvut.cz) a Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Organizátorem konference je pak společnost V.M.EST, a.s. (www.vmest.cz)

Konference je určena pro odborníky i širší veřejnost, kterou zajímá oblast urgentní medicíny, medicíny katastrof, oblast fyzioterapie a zdravotní péče.

Bude nám ctí uvítat Vás na této akci.

 

Ve vědeckém výboru konference jsou:

Doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. – děkan FBMI ČVUT v Praze

Prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. – vedoucí katedry lékařských a humanitních oborů FBMI ČVUT

Prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. – FBMI ČVUT v Praze

plk. gšt. Prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D. – velitel Nemocniční základny AČR, Hradec Králové

MUDr. Martin Houdek – ředitel Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje

Ing. Josef Hendrych, MBA – ředitel Rehabilitačního ústavu Kladruby

Prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc. – prorektor Policejní akademie v Praze

Prof. MUDr. Otto Masár, PhD. – prednosta Kliniky Urgentnej medicíny a medicíny katastrof LF UK Bratislava

Doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc. – FBMI ČVUT v Praze

Doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc. – FBMI ČVUT v Praze

Ing. Jiří Halaška, Ph.D. – FBMI ČVUT v Praze

PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D. – FBMI ČVUT v Praze

PhDr. Renáta Knezović, PhD. – LF UK Bratislava

Mgr. Simona Hájková, Ph.D. – FBMI ČVUT v Praze

Prof RNDr. Jiřina Vávrová, CSc. – FVZ UO Hradec Králové

Doc. MUDr. Michal Hofer, CSc. – BFÚ AV ČR, Brno

MUDr. Jiří Škopek, CSc. – FTNsP, Praha

Tématické okruhy pro letošní rok jsou:

Fyzioterapie

Medicína katastrof

Urgentní medicína

Odstraňování následků katastrof

Psychické a etické aspekty traumy

Aspekty zdravotní péče

Experimentální radiobiologie

Klinická radioboiologie

Krizový management

Krizové řízení

Problematika ochrany obyvatel

Registrace účastníků k aktivní i pasivní účasti na

http://www.vmest.cz/awhp2012/

E-mailový zpravodaj

 

Vepsáním a odesláním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje.

Odeslat

 

Partner stránek

Zobrazit

Staňte se členem

Informace
Přihláška