Aktuality a oznámení

Otevření nových praktických cvičení z biofyziky na 1.LF UK

Za účasti děkana 1.LF UK pana  prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA  se konalo 5.10. 2011  slavnostní otevření nových praktických cvičení z biofyziky.

Jménem  Ústavu biofyziky a informatiky  1.LF UK přívítal přítomné hosty  prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc. 
MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D.- vedoucí praktických cvičení, seznámila přítomné s novými úlohami a přístroji, které byly zakoupeny, díky finančním prostředkům získaným  na projekt „Modernizace výuky lékařské biofyziky a praktických cvičení z biofyziky, rozvoj e-learningové formy výuky“   v rámci rozvojového programu MŠMT 2011.

Studenti budou nyní v rámci praktik  pracovat například  s novým spektrofotometrem napojeným na PC, výsledky měření si mohou zasílat e-mailem do svých protokolů, jejichž formuláře mají připravené ke stažení  na webových stránkách  ústavu.  Studenti si na  moderním elektrodiagnostickém a elektroléčebném přístroji změří například I/t křivku a vyzkouší si různé typy elektroléčebných programů. Zobrazování ultrazvukem si studenti vyzkouší na modelu i na svém vlastním těle.  Ergometr s připojením na PC pomůže přesněji definovat fyzickou zátěž u úloh, kde dochází k modifikaci měřených výsledků po zátěži např. EKG ,spirometrie, měření tlaku krve. Vybavení učeben novou počítačovou technikou s připojením na používané přístroje příspívá k rozvoji e-learningové formy výuky. 

Úvod

Elektroléčba

Spektrofotometr

Ergometr

Ultrazvuk

E-mailový zpravodaj

 

Vepsáním a odesláním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje.

Odeslat

 

Partner stránek

Zobrazit

Staňte se členem

Informace
Přihláška