Aktuality a oznámení

S velkým osobním zármutkem si dovoluji oznámit,

že ve věku nedožitých 100let zemřel nestor československé biofyziky, prof. MUDr. Mojmír Petráň, CSc. (*28.3.1923).

Pan profesor byl jeden z nejvýznamnějších českých vědců a vynálezců 20. století. Do historie světové vědy se zapsal v 70. letech 20. století vynálezem tzv. konfokálního mikroskopu s dvojitým řádkováním, který znamenal převrat v mikroskopických technikách a přispěl k bouřlivému rozvoji molekulární buněčné biologie.

Během 2. světové války se účastnil odboje, za což byl vyznamenán Československou vojenskou medailí Za zásluhy II. stupně.

Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a na Fyziologickém ústavu ČSAV se zabýval elektrofyziologií. V roce 1960 se habilitoval v oboru lékařské fyziky na Lékařské fakultě v Plzni prací na téma hledání jiných než elektrických projevů nervového a svalového vzruchu. V roce 1990 byl jmenován řádným profesorem pro obor biofyzika. Pracoval nejen na Ústavu biofyziky LF v Plzni, ale později také na Ústavu buněčné biologie a patologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Kromě jiného je spoluautorem knihy Electrophysiological Methods in Biological Research, která jej proslavila ve světě.

Byl čestným členem britské Královské mikroskopické společnosti a 28. října 2005 mu prezident Václav Klaus udělil Medaili za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Vedle dalších činností – provozoval např. horolezectví a turistiku - se věnoval překládání knih z latiny a řečtiny, v r. 20212 vyšel jeho překlad z latiny díla Johanese Keplera Dioptrika.

Od 90. výročí jeho narození jsme s panem profesorem každý rok na našem ústavu pořádali setkání a vždy nás překvapoval svou vynikající duševní svěžestí a relativně dobrým fyzickým zdravím.

Pan profesor nám všem bude velmi chybět a budeme na něj vždy vzpomínat jako na velkou osobnost našeho ústavu i české vědy.

MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.
Ústav biofyziky LF UK v Plzni

E-mailový zpravodaj

 

Vepsáním a odesláním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje, ten mohou odebírat i nečlenové společnosti.

Odeslat

 

Partner stránek

Zobrazit

Staňte se členem

Informace
Přihláška