Aktuality a oznámení

XXXVI. Dny lékařské biofyziky

Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Ústav lékařské biofyziky
ve spolupráci s
Českou společností lékařské fyziky ČLS JEP

pořádá konferenci s mezinárodní účastí

XXXVI. Dny lékařské biofyziky

ve dnech 29. – 31. května 2013
místo konání:
Spa resort Tree of Life, Lázně Bělohrad

Informace:

· třídenní odborný přednáškový program z oblasti vědy, výzkumu vzdělávání
· odborně je konference zaměřena na lékařskou biofyziku, přístrojovou techniku ve zdravotnictví, lékařskou informatiku a související obory
· setkání přibližně stovky odborníků z celé ČR a SR
· účast zástupců všech lékařských fakult v ČR a SR
· součástí programu je posterová sekce
· soutěž pro studenty doktorského studijního programu
· výstupem konference je sborník abstrakt
· prezentace příspěvků na webových stránkách
·možnost demonstrace přístrojové techniky
·možnost Vaší prezentace v průběhu celé konference

Pozvánka

Podrobné informace o prognamu, registraci a termínech najdete na tomto odkazu:
http://lekbiofyz.upol.cz/konference/

E-mailový zpravodaj

 

Vepsáním a odesláním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje, ten mohou odebírat i nečlenové společnosti.

Odeslat

 

Partner stránek

Zobrazit

Staňte se členem

Informace
Přihláška