Aktuality a oznámení

XXXX. DNY LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY

XXXX. DNY LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY organizovala 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ve dnech 31. 5. - 2. 6. 2017 v Praze v hotelu GOLF.

Konference se zúčastnilo více než 80 účastníků ústavů lékařské biofyziky zejména z lékařských fakult České a Slovenské republiky, ale mezi účastníky byli také představitelé ústavů Akademie věd, Přírodovědecké fakulty UK, některých fakult ČVUT, pracovníci zdravotnických firem a další.

V průběhu slavnostního zahájení konference vystoupil s krátkým projevem děkan 3. lékařské fakulty UK, prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., který nad celou akcí převzal záštitu. Všichni zúčastnění s pozorností vyslechli slova o důležitosti našeho oboru – lékařské biofyziky pro současnou medicínu. Poté následoval první blok přednášek a po něm důležitá posterová sekce přednášek doktorandů, které, jak je pro dny lékařské biofyziky obvyklé, byly hodnoceny jednotlivými přednosty ústavů lékařské biofyziky. Po této „soutěžní sekci“ následovala posterová sekce akademických pracovníků.

Ve čtvrtek po snídani následovaly další bloky přednášek a po obědě byl pro účastníky konference připraven výlet na hrad Karlštejn. Pokud místo návštěvy hradu chtěl někdo věnovat čas sportu, mohl si zahrát golf na golfovém hřišti, který přímo sousedil s hotelem. Pro začátečníky byl připraven profesionální trenér. Ostatní mohli čas věnovat procházce překrásnou Prahou. Od 19-ti hodin byl pro všechny připraven společenský večer.

V pátek bylo celé dopoledne věnováno přednáškám a po společném obědě byly XXXX. Dny lékařské biofyziky ukončeny a štafetu si převzala Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martině. 

E-mailový zpravodaj

 

Vepsáním a odesláním e-mailu dáváte souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje, ten mohou odebírat i nečlenové společnosti.

Odeslat

 

Partner stránek

Zobrazit

Staňte se členem

Informace
Přihláška